4) 30 kwiecień – Zwardoń – Stożek

1 maj – Barania Góra

5) 11-13 – Orla Perć