6) 7 lipiec – Krywań w Tatrach Słowackich
7) 13 – 15 lipiec – Tarty Wysokie Orla Perć „I”