Wyprawa niesamowita pomimo średniego warunku. Udało się szczęśliwie przejść fragment Orlej Perci od Zawratu do Kozieł Przełęczy, co w warunkach zimowych sprawiło nam ogromną frajdę.